Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke-Zahl, Eva Gjellereideeng
dc.date.accessioned2011-10-13T05:57:35Z
dc.date.available2011-10-13T05:57:35Z
dc.date.issued2011-06-22eng
dc.date.submitted2011-06-22eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5067
dc.description.abstractOppgaven baseres seg på 6 måneders feltarbeid i en andalusisklandsby ved Atlanterhavskysten. I likhet med mange andalusiskelandsbyer er Rota godt besøkt av turister, både fra utlandet ogspanjoler på innlandsferie. Det særegne ved Rota er at landsbyenhar en stor marinebase som opptar en tredjedel av deres areal.Marinebasens eierskap er delt mellom Spania og USA.Amerikanske soldater er stasjonert i Rota og den amerikansketilstedeværelsen har sin påvirkning på landsbyen. Jeg har undersøkt hvordan lokal stolthet kommer til uttrykk hosmedlemmene av lokalbefolkningen i møte med amerikanerne ogturistene. Hvordan etableres og håndteres lokal stolthet i Rota?Jeg legger vekt på hvordan tilhørighet basert på sosialtmedlemskap og geografisk tilknytning har en essensiellbetydning, både for hvordan lokalbefolkningen forstår seg selvog hvordan lokalbefolkningen forstår de utenforstående. Hvilkensosial betydning har tilhørighet og tilknytning? I den forbindelsehar jeg lagt vekt på hvordan lavsesong og høysesong påvirkerlokalsamfunnet, hvordan de ulike sesongene bidrar til at Rotakan kalles kontrastenes landsby. Gjennom hele oppgaven harsamhandling mellom lokalbefolkningen og de utenforstående ensentral plass ettersom jeg vil hevde at det er i møte med deutenforstående at det lokale fellesskapet blant lokalbefolkningenblir til og opprettholdes. Jeg vil videre hevde at lokal stolthet er et produkt av historiskeog sosiale hendelser. Jeg har derfor valgt å legge vekt påhvordan historiske og økonomiske forutsetninger har påvirketSpania på nasjonalt plan, og da Rota på lokalt plan. Det lokalefellesskapet, et sosialt medlemskap basert på tilhørighet, dannergrunnlaget for en lokal stolthet. Finnes det hendelser som erårsakene til at det lokale fellesskapet har en slik sosial betydningi lokalsamfunnet?en_US
dc.format.extent4200424 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleRota, kontrastenes landsby. Lokal stolthet i møte med intern og ekstern påvirkningeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.degreeMaster i Sosialantropologi
dc.description.localcodeSANT350
dc.description.localcodeMASV-SANT
dc.subject.nus738106eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250eng
fs.subjectcodeSANT350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel