Show simple item record

dc.contributor.authorHanevik, Eivind Patrickeng
dc.date.accessioned2011-10-27T13:38:26Z
dc.date.available2011-10-27T13:38:26Z
dc.date.issued2011-06-01eng
dc.date.submitted2011-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5147
dc.description.abstractHollendardalenformasjonen (senpaleocen) er første sandsteinsenhet som bygger seg ut fra den vestlige marginen av Sentralbassenget på Svalbard og markerer slik et skille fra et østlig til et vestlig kildeområde under innfyllingen av Sentralbassenget. Hollendardalenformasjonen er derfor viktig for forståelsen av utviklingen til Sentralbassenget og det tilgrensede folde- og skyvebelte. På tross av dette er det begrenset med arbeid som tidligere er utført på Hollendardalenformasjonen. Dette studiet presenterer nye sedimentologiske data fra et vest-østgående transekt over Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Dataene er hentet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani sine borekjerner samt feltarbeid gjennomført over to feltsesonger. På bakgrunn av disse dataene er Hollendardalen-formasjonen og det tilhørende, underliggende Marstranderbreenleddet delt inn i fem faciesassosiasjoner som er bygget opp av 18 genetisk relaterte facies. Hver av de fem faciesassosiasjonene representerer et bestemt avsetningsmiljø, med forskjellige avsetningsmekanismer og prosesser: Faciesassosiasjon 1 (prodelta), Faciesassosiasjon 2 (deltafront), Faciesassosiasjon 3 (deltamunning), Faciesassosiasjon 4 (deltaslette) og Faciesassosiasjon 5 (transgressiv erosjons). På grunnlag av de sedimentologiske dataene er Hollendardalenformasjonen tolket til å representere et bølge- og tidevannspåvirket fluvialt delta. Korrelasjonspaneler som er satt sammen fra de litologiske loggene viser at Hollendardalen-formasjonen består av to oppovergrunnende parasekvenser som i hovedsak har bygget seg ut mot sørøst. Samtidig viser de nye dataene at en nordøstlig sedimentkilde kan ha vært aktiv på samme tid som sedimentene bygget seg ut fra nordvest. Korrelasjonspanelene sammen med paleostrømsdata peker også mot at Sentralbassenget, under avsettelsen av Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet, hadde en nordøst-sørvest orientert kystlinje langs den vestlige marginen og en nordvest-sørøst orientert kystlinje langs den østlige marginen av bassenget. Videre støtter dette studiet tidligere paleoklimatiske antagelser om at Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet er avsatt under relativt mildt klima, men at vintertemperaturer i flere perioder har vært under frysepunktet. Studiet er utført i nært samarbeid med masterstudent Christian Sætre, Universitetet i Oslo.en_US
dc.format.extent18275727 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectHollendardalenformasjonennob
dc.subjectSentralbassengetnob
dc.subjectSandkroppgeometrinob
dc.titleSedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergenen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record