Show simple item record

Spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten? Hvilken oppfølging ønsker kvinner fra Nordhordland den første uken etter fødsel? - en spørreundersøkelse

dc.contributor.authorNilsen, Wenche Sofieen_US
dc.contributor.authorNilsen, Wenche Sofieeng
dc.date.accessioned2011-11-14T13:04:30Z
dc.date.available2011-11-14T13:04:30Z
dc.date.issued2011-01-05eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5180
dc.description.abstractBakgrunn: Liggetid på barselavdelingene er blitt kortet ned de siste år i Norge, noe som har medført innføring av poliklinisk oppfølging på sykehus av friske nyfødte og barselkvinner i løpet av den første uken etter fødsel. Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) anbefaler at lokal jordmortjeneste tar seg av oppfølging av mor og barn de første dager etter fødsel. Fra 1995 til ca 2000 foretok distriktjordmødre i Nordhordland hjemmebesøk og utførte nødvendige kontroller hos denne gruppen, som dro tidlig hjem etter fødsel. Hensikt: Hensikten i denne undersøkelsen er å analysere nytteeffekten av det enkelte behandlingsalternativ, poliklinisk oppfølging på Kvinneklinikken eller hjemmebesøk av jordmor, gjennom å bruke betalingsvilje som en indikator for å få frem dette. Det er i tillegg viktig å synliggjøre hvilken type oppfølging denne gruppen ønsket ved en eventuell fremtidig fødsel. Materiale: Studien bygger på data fra gravide, flergansfødende i Nordhordland. Spørreskjemaet ble delt ut i forbindelse med svangerskapskontroll. Det var 50 % svarandel. Metode: Kvantitativ metode, innsamlet data fra spørreskjema, survey. Resultat: De var større betalingsvilje for hjemmebesøk versus oppfølging på Kvinneklinikken. De fleste (2/3) ønsket hjemmebesøk av jordmor ved neste fødsel. Konklusjon: Barselomsorgen er i endring, fordi liggetid er kortet ned. Dette medfører nye og andre utfordringer for helsevesenet. Da denne undersøkelsen omfatter et lite distrikt i Norge, er det anbefalt mer forskning på tema oppfølging første uken etter fødsel i et større område. Dermed kan man kan utarbeide gode kvalitative retningslinjer i forbindelse med oppfølging av den nyfødte og barselkvinner mer generelt. I påvente av resultater fra forskning på feltet er det viktig at helsemyndighetene tar resultatene i denne spørreundersøkelsen på alvor.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSurveyeng
dc.subjectBarselomsorgnob
dc.subjectOppfølging etter fødselnob
dc.subjectLiggetidnob
dc.subjectHelseøkonominob
dc.subjectSpesialisthelsetjenestennob
dc.subjectPrimærhelsetjenestennob
dc.titleSpesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten? Hvilken oppfølging ønsker kvinner fra Nordhordland den første uken etter fødsel? - en spørreundersøkelseen_US
dc.titleSpesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten? Hvilken oppfølging ønsker kvinner fra Nordhordland den første uken etter fødsel? - en spørreundersøkelseeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212eng
fs.subjectcodeHELVID650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record