Show simple item record

dc.contributor.authorHorneland, Nina
dc.date.accessioned2011-12-20T10:58:48Z
dc.date.available2011-12-20T10:58:48Z
dc.date.issued2009-05-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5315
dc.descriptionNina Sletteland
dc.description.abstractAlkoholbruk kan ha både konstruktive og destruktive sider. Arbeidsrelatert alkoholbruk øker i det norske arbeidsliv, og det er en økende grad av bekymringsfullt alkoholkonsum. Flere studier har konkludert med at det er behov for å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeid i norsk arbeidsliv i et helsefremmende perspektiv. I overgangen fra et naturvitenskapelig fokus til et folkehelseperspektiv møter man nye utfordringer og muligheter i det forebyggende arbeid. Det interaktive digitale programmet AV-OG-TIL-Prat forsøker å møte disse utfordringene. Studien er basert på kvalitativ metode gjennom fokusgruppeintervju og individintervju. Respondentene i studien gjennomførte programmet AV-OG-TIL-Prat like før de deltok i denne studien. En gruppe elever ved en folkehøgskole og en gruppe fra en stor norsk bedrift, totalt 18 respondenter, deltok. Studiens formål er å se på hvilke erfaringer deltakerne i programmet gjorde seg og hvilke refleksjoner de har om medvirkning og eierskap i det å utvikle felles normgrunnlag og en felles alkoholpolitikk i et arbeidsfellesskap. Konklusjon: Medvirkning og eierskap blir sett på som sentralt og nødvendig for å utvikle en god ruskultur i arbeidsfellesskap. Gjennom en fellesskapsorientering i relasjon til alkoholbruk i gråsonen mellom arbeid og fritid bidrar arbeidet til opplevelsen av samhørighet og empowerment. Programmet AV-OG-TIL-Prat kan ses på som et godt verktøy som appellerer til eierskap og motivasjon for aktiv deltakelse i dialog og refleksjon knyttet til egen arbeidsrelatert alkoholbruk.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEmpowermenteng
dc.subjectFolkehelsenob
dc.subjectHelsefremmende arbeidnob
dc.subjectArbeidsrelatert alkoholbruknob
dc.subjectRuskulturnob
dc.subjectDigital intervensjonnob
dc.titleHelsefremmende perspektiv på rusforebygging i arbeidsfellesskap gjennom programmet AV-OG-TIL-Pratnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
fs.subjectcodeHEFR395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record