• Lagmannsrettens vurderinger av barnets beste i samværssaker preget av vold 

      Høvring, Anne Sofie Indrøy; Abildgaard, Gerd Indrøy (Master thesis, 2022-11-18)
      Barns rettigheter har i lovverket blitt styrket de siste ti-årene når det gjelder medvirkning og beskyttelse mot vold. Imidlertid viser nyere forskning at barn mot sin vilje, må ha samvær med voldelige samværsforeldre. ...