• Telefontolking i barnevernet: Etniske minoritetsforeldres erfaringer 

      Eiane, Julie; Rørvik, Julie Trengereid (Master thesis, 2021-06-03)
      Tolk er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon mellom minoritetsspråklige og offentlige myndigheter. Barnevernet foretar svært viktige vurderinger av både juridisk og helsemessig karakter i sitt arbeid med barn ...