• Psykiske vansker hos ungdom under COVID-19-pandemien 

      Haugland, Malin Engen; Eldre Hansen, Fanny (Master thesis, 2022-05-19)
      Bakgrunn og formål: Når COVID-19-pandemien nådde Norge våren 2020 ble det innført strenge distanseringstiltak som utløste nasjonal nedstengning. I møte med dette er ungdom blitt utpekt som en særlig sårbar gruppe. Det er ...