• Barnevernets erfaringer med det forebyggende arbeidet i SLT 

      Kaldheim, Kristi (Master thesis, 2013-05-21)
      Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) er en samordningsmodell som tar sikte på å koordinere innsatsen for det forebyggende arbeidet i nærmiljøet. Barnevernet har en sentral plass i det ...