• Råd og veiledning som tiltak i barnevernet 

      Ljones, Eirinn Hesvik (Master thesis, 2017-06-27)
      Råd og veiledning er det hjelpetiltaket barneverntjenestene i Norge oftest benytter. Formålet med denne studien har vært undersøke hvordan tiltaket råd og veiledning begrunnes av barnevernstjenestene, hva som er formålet, ...