• Opplevelse av omsorg i mottak for enslige mindreårige asylsøkere 

      Kittang, Rebekka Book (Master thesis, 2018-06-14)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse temaet: omsorg i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Masteroppgaven baserer seg på opplevelsen av omsorg, og hvilken livssituasjon barna opplever å befinne seg i. Oppgavens ...