• Resiliens hos unge i fosterhjem 

      Agdestein, Anna Nonås; Thorbergsen, Caroline Aasland (Master thesis, 2021-05-20)
      Barn og unge i fosterhjem blir ofte sett på som en spesielt sårbar gruppe, da mange har blitt utsatt for overgrep, mishandling eller omsorgssvikt. Unge i fosterhjem har høye forekomster av psykiske lidelser og mange står ...