Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRundhovde, Erle Marieeng
dc.date.accessioned2012-06-12T05:38:44Z
dc.date.available2012-06-12T05:38:44Z
dc.date.issued2012-05-14eng
dc.date.submitted2012-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5832
dc.description.abstractMetaphors are powerful rhetorical devices that contribute to shaping our reality through hiding and highlighting. Within the field of cognitive linguistics metaphors are considered vital, not only to language, but also in shaping thought and action. The way we talk about a concept affects the way we think about that concept and ultimately has the potential of shaping our actions in relations to the concept in question. This study examines the relationship between metaphors and ideology in six American newspapers in their discourse on reproductive and genetic biotechnology and bioethics. The newspapers represent two political orientations, namely liberalism and conservatism. The aim of the thesis is to look into what type of source domains are chosen to conceptualize the target domains baby mother, pregnancy, procedure/ field and debate, and to establish if the choice of source domain is connected to the newspapers' ideological standing.en_US
dc.description.abstractMetaforer er virkningsfulle retoriske redskaper som er med på å forme vår virkelighetsoppfatning gjennom å fremheve og å skjule. Innenfor feltet kognitiv lingvistikk er metaforer sett på som essensielle. Ikke bare som en måte å utrykke seg på, men også for tankevirksomhet og handlinger. Hvordan vi snakker om et konsept kan også påvirke hvordan vi tenker om det aktuelle konseptet og følgelig også påvirke vår oppførsel ovenfor det vi snakker om og tenker på. Denne studien undersøker forholdet mellom metaforer og ideologi i seks amerikanske aviser i deres diskurs om bioteknologi og bioetikk. Avisene representerer to ulike politiske holdninger, nemlig liberalisme og konservatisme. Målet er å undersøke hvilke kildedomener som blir brukt for å konseptualisere barn, mor, graviditet, behandling/felt og debatt, og videre om valg av kildedomener har en sammenheng med avisenes politiske ståsted. De liberale og de konservative avisene viser flere likheter enn forskjeller i valg av metaforer. Dette kan være et resultat av at avisenes valg begrenses av de metaforene som til en hver tid skapes og brukes av forskerne innenfor feltet. De forskjellene som ble funnet viser at det er ikke hvilken type metaforer som blir brukt som skaper forskjellene men heller hvordan de blir brukt.en_US
dc.format.extent1446058 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleMetaphor and ideology in biotechnology: A study of metaphor in media’s discourse on reproductive and genetic biotechnology and bioethicseng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel