Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Bjarne Vaden_US
dc.date.accessioned2012-06-13T09:26:58Z
dc.date.available2012-06-13T09:26:58Z
dc.date.issued2010-05-18eng
dc.date.submitted2010-05-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5836
dc.description.abstractIntroduction Excessive pronation of the foot is thought to cause overuse injuries in the lower extremities. Pronation with calcaneal evertion leads to a significant internal rotation of the tibia. The purpose of this study was to investigate whether a portable kinematic sensor could be used to measure tibiarotation. Method Four healthy subjects walked and ran on the treadmill with and without shoes at speeds 2.5, 4.0, 6,0 and 9.0 km/h. A MTx kinematic sensor was used to measure accelerations and orientation along three orthogonal axes. The sensor of 10 grams was attached with a neoprenorthoses on the right tibia, 2/3 distance between the medial malleol and tuberositas tibiae. Results The reliability was assessed by ICC statistics. ICC(1.5) showed good data quality (ICC> 0.9) in 6 of 8 data series, and ICC(1.1) showed acceptable data quality (ICC> 0.7) at 5 of 8 data series. Discussion I have not found other studies that have measured tibiarotation with kinematic sensor and therefore had to develop a method to identify the initial heel strike and maximum tibiarotation. The tibiarotation in this study were slightly higher than in other studies. Error sources in this study was variable skin movements and noise on the yaw curves in the reading of maximal tibiarotation. Further research should reduce skinmovements and take more steps in to the analysis. Conclusion The results indicate that the use of body fixed kinematic sensors is a reliabel method to measure tibia internal rotation. The method should be developed further to provide better measurements.en_US
dc.description.abstractInnledning Man antar at overpronasjon i foten kan føre til belastningsskader i kne og legg. Pronasjon med calcaneal eversjon vil føre til en bunden innadrotasjon av tibia. Hensikten med denne studien var å undersøke om en portabel kinematisk sensor kunne benyttes til å måle tibiarotasjon. Metode Fire friske forsøkspersoner gikk og løp på tredemølle med og uten sko på hastighetene 2,5, 4,0, 6,0 og 9,0 km/t. En MTx kinematisk sensor ble benyttet til å måle akselerasjoner og orientering langs tre ortogonale akser. Sensoren på 10 gram ble festet med en neoprenortose på høyre tibia, ca. 2/3 avstand mellom mediale malleol og tuberositas tibia. Resultat Reliabiliteten ble vurdert med ICC statistikk, der ICC(1,5) viste god datakvalitet (ICC>0,9) ved 6 av 8 dataserier, og ICC(1,1) som viste akseptabel datakvalitet (ICC>0,7) ved 5 av 8 dataserier. Diskusjon Jeg har ikke funnet andre studier som har målt tibiarotasjon med kinematisk sensor, og måtte derfor utvikle en metode til å identifisere fotisett og maksimal tibiarotasjon. Tibiarotasjon var i denne studien noe høyere enn i andre studier. Feilkilder i denne studien er variabel hudbevegelse og støy på kurvene i avlesningen av maks tibiarotasjon. Videre forskning bør redusere hudbevegelse og benytte flere steg ved analyse. Konklusjon Resultatene indikerer at bruk av en kinematisk sensor er en reliabel metode til å måle tibiarotasjon. Metoden bør utvikles videre for å gi enda bedre målinger.en_US
dc.format.extent4302408 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecttredemølleeng
dc.subjecteng
dc.subjectjoggeeng
dc.subjecttibiarotasjoneng
dc.subjectkinematisk sensoreng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subjectPhysiotherapyeng
dc.titleTibiarotasjon ved gange og jogg på tredemølle, en metodestudieen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeMAMD-FYST
dc.description.localcodeFYSTD395
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807eng
fs.subjectcodeFYSTD395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record