Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Heleneen_US
dc.date.accessioned2012-06-13T10:34:32Z
dc.date.available2012-06-13T10:34:32Z
dc.date.issued2010-05-12eng
dc.date.submitted2010-05-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5841
dc.description.abstractBackground: Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) was constructed in England to identify and assess movement difficulties in children aged three to five years. The checklist was recently translated into Norwegian and applied to Norwegian preschool children in The Stavanger project - The Learning Child. It is therefore a need to acquire knowledge of how Norwegian children score on the checklist. Purpose: The aim of this study was to examine how Norwegian three year old children scored on the EYMSC, including whether there are differences in scores between girls and boys, age groups (36-41 versus 42-47 months), and between children in urban and rural districts. The fifth and 15th percentile points for the total scores on the EYMSC were also identified. Finally, the aim was to compare the results of the EYMSC between the Norwegian and English three year old children. Material and Methods: The study included 155 three year olds from Bamble and Trondheim. Preschool teachers were shown how to use EYMSC and observed each child in their everyday situations in the kindergarten for a period of three weeks. Results: Differences in performance between genders and ages were identified in Section 1 (Self Help Skills), Section 2 (desk Skills) and for the total score on the checklist; the girls performed better than the boys and the eldest performed better than the younger. Place of district showed no difference for the total score. The fifth and 15th percentile points on the EYMSC were 44 and 39, respectively. The Norwegian three year olds tended to perform better than the English in Section 1 and Section 4 (Recreational/Playground Skills). The fifth and 15th percentile points for the main sample displayed a similar trend; the Norwegians tended to perform better than the English three year olds. Conclusion: The study has provided an initial indication of norm values on EYMSC for Norwegian three year old children. Further validation of the checklist seems necessary to confirm whether the defined fifth and 15th percentiles can be used to identify movement difficulties in Norwegian three year olds.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) ble utviklet i England med det formål å identifisere og vurdere bevegelsesvansker hos barn i alderen tre til fem år. Sjekklisten ble nylig oversatt til norsk, og tatt i bruk på norske barn i forbindelse med Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, og det er derfor behov for kunnskap om hvordan norske barn skårer på EYMSC. Hensikt: Målet med studien var å undersøke hvordan norske treåringer skårer på EYMSC, inkludert vurdering av prestasjonsforskjeller mellom kjønn, mellom alderskategoriene 36-41 og 42-47 måneder, samt mellom en by- og landkommune. Hvilke totalskårer som avgrenser fem og 15 persentilene ble også undersøkt. I tillegg ble resultatene for norske treåringer sammenlignet med resultatene for engelske treåringer. Materiale og metode: Deltakerne var 155 treårige barnehagebarn fra Bamble og Trondheim. Pedagogisk personell ble opplært i bruk av EYMSC og observerte hvert barn, i hverdagslige aktiviteter i barnehagen, over en treukers periode. Resultater: Det var kjønns- og aldersforskjeller på Del 1 (Selvhjelpsferdigheter), Del 2 (Finmotoriske ferdigheter) samt på totalskåren, der jentene presterte bedre enn guttene og de eldste treåringene presterte bedre enn de yngste. Hvilken kommune barna kom fra hadde ikke betydning for totalskåren. Totalskårene som avgrenset fem og 15 persentilene var henholdsvis 44 og 39 poeng. De norske barna viste tendens til bedre prestasjoner enn de engelske på Del 1 og Del 4 (Fritid/lekeplassferdigheter), samt i forhold til persentilgrensene for hele utvalget. Konklusjon: Studien gir en begynnende indikasjon på normverdier for hvordan norske treåringer skårer på EYMSC. Videre valideringsstudier anbefales for å undersøke om de definerte fem og 15 persentilene kan anvendes for å identifisere norske barn med bevegelsesvansker.en_US
dc.format.extent2395044 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEarly Years Movement Skills Checklisteng
dc.subjectEYMSCeng
dc.subjectSjekklisteeng
dc.subjectMotorisk kartleggingeng
dc.subjectBevegelsesvanskereng
dc.subjectTreåringereng
dc.subjectPrestasjonsforskjellernob
dc.titleEarly Years Movement Skills Checklist - En studie på norske treåringeren_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeMAMD-FYST
dc.description.localcodeFYSTD395
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807eng
fs.subjectcodeFYSTD395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel