Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoffmann, Jan Jacobeng
dc.date.accessioned2012-06-13T11:02:39Z
dc.date.available2012-06-13T11:02:39Z
dc.date.issued2012-05-14eng
dc.date.submitted2012-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5843
dc.description.abstractNotions of a crisis of masculinity are recurrent in the works of Wyndham Lewis and Ernest Hemingway. This thesis studies the concept of feminization by comparing Hemingway's "The Sun Also Rises" (1927) and Lewis's "The Revenge for Love". By comparing the styles of these authors, I argue that they both embrace a gendered literary aesthetic. "Masculine style" is portrayed as objective and non-emotional, and cast against "feminine" internal literature tied to psychoanalysis. By a comparative close reading of the modes of characterization in these novels, the study argues that the construct of feminization is explicitly politicized by establishing a binary where the white male is cast as exile, against the figure of the Jew as the supreme articulation of urban effeminacy. In this dichotomy, the white protagonists retain what are perceived to be the intellectual properties of genuine manhood: creativity, free-will and individuality. Against this, the Jewish man is portrayed as inauthentic, unoriginal, passive and paradigm-bound. A series of anti-Semitic images are employed to intensify this binary. By merging aspects of gender studies and political contextualization, this study shows how masculine identity was synthesized with ideas of national allegiance, class-consciousness and ethnic determinism.en_US
dc.description.abstractSkildringer av en maskulin identitetskrise går igjen i verkene til Wyndham Lewis og Ernest Hemingway. Denne masteroppgaven tar for seg ideen om et feminisert samfunn ved å sammenligne Hemingways «The Sun Also Rises» (1927) med «The Revenge for Love» (1937) av Lewis. Analysen er delt inn i tre moment. Ved å sammenligne stilene til disse forfattere viser jeg hvordan begge omfavner en kjønnet estetikk. «Mannlig stil» fremstår som objektiv og følelsesløs, og blir satt opp mot den «feminine» indre litteraturen som er knyttet til psykoanalytiske metoder. Gjennom en nærlesning av karakteriseringsmetoder i disse verkene argumenterer oppgaven for at ideen om feminisering er politisert ved å knytte den til jødiske menn. Mens de «beleirede» hvite protagonistene Jake Barnes og Victor Stamp blir tildelt offerrollen og fremstår som maktløse, gjennom både fysisk og intellektuell impotenssymbolikk, fremgår det at jødiske menn har fornyet sosial og politisk makt. I denne rolleomvendingen mellom det hegemoniske og de marginaliserte støtter Hemingway og Lewis sistnevnte. Idealiserte maskuline normer som individualitet, fri vilje og handlingskraft blir knyttet til den hvite mannen i eksil, mens antisemittiske motiv blir brukt for å framstille jødiske menn som passive, feminiserte, inautentiske og parasittiske. I Lewis' roman inngår denne todelingen mellom ekte og falsk manndom i en politisk konspirasjonsteori der jøden er det fremste symbolet på urban dekadens og korrupsjon. Sidestillingen av disse bøkene viser at ideen om maskulin identitet er knyttet til spørsmål om sosial klasse, patriotisme og etnisitet. Videre viser sammenligningen at en antisemittisk diskurs ikke utelukkende kan forstås som et produkt av høyreekstremisme. Denne diskursen inngår heller som en større del av det modernistiske tankegodset.en_US
dc.format.extent1276932 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHemingway, Lewis, Masculinity, Gender, Anti-Semitism, Feminization, Modernismeng
dc.titleThe Fear of Feminization in a Literal No Man's Land: Negotiations of Masculine Identities in Ernest Hemingway's "The Sun Also Rises" and Wyndham Lewis's "The Revenge for Love"eng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.nus711124eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel