Show simple item record

dc.contributor.authorKvellestad, Iriseng
dc.date.accessioned2012-09-25T08:22:59Z
dc.date.available2012-09-25T08:22:59Z
dc.date.issued2012-05-15eng
dc.date.submitted2012-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6034
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å kartlegge holdninger til jesuittordenen i Norge på 1900- tallet. Mer presist: holdninger som kom til syne i sammenheng med forslag om å oppheve jesuittforbudet i paragraf 2 i Grunnloven: «Jesuitter maa ikke taales». Ved tre anledninger ble slike forslag diskutert og behandlet av Stortinget. I 1897, 1925 og til slutt i 1956. I oppgaven blir argumentasjonen i debatten i 1925, sammenlignet med argumentasjonen i 1956. Paragraf to inneholdt også et jødeforbud som ble fjernet i 1851 og et munkeforbud som ble tatt bort i 1897. Det er holdninger som kom til syne i den norske offentligheten, som belyses i denne studien. Forestillinger som trådte frem i stortingsdebatter og i pressen. Sekundert belyses også utviklingen av den statsstyrte religiøse toleransen i Norge. En utvikling som forenklet kan sies begynte med den statsstyrte religiøse intoleransen på 1600- tallet og, som i oppgaven, ender med den statsstyrte religiøse toleransen på slutten av 1900-tallet. Fra ønsket om konfesjonell enhet til en aksept av det pluralistiske samfunn.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this master assignment is to survey attitudes towards the Jesuit Order in Norway during the 1900s. More precisely; the attitudes shown in the context with the proposition of removing the §2 Bill in The Constitution; The Jesuit Paragraph; Jesuits must not be tolerated". Such prepositions were submitted and discussed by The Storting on three different occasions; in 1897, 1925 and finally in 1956. The assignment makes a comparison between the debates in 1925 and in 1956. This study seeks to illuminate the attitudes of the Norwegian public; imaginations that showed itself in the debates in The Storting and in the press. Secondarily; it also illuminates the development of the state controlled religious tolerance in Norway. A development mainly described started off with the state controlled religious intolerance of the 17th Century and, as in the assignment, ends with the state controlled religious tolerance towards the end of the 20th Century. From the desire of confessional unity to an acceptance of the pluralistic society.en_US
dc.format.extent1062700 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFordommer
dc.subjectPluralisme
dc.subjectKristendom
dc.subjectReligionskontakt
dc.subjectJesuittordeneng
dc.subjectGrunnlovereng
dc.subjectJesuittforbudeteng
dc.titleMotreformasjonens avantgarde: En kartlegging av norske holdninger til jesuittordenen på 1900-talleteng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Religionsvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714999eng
fs.subjectcodeRELV350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record