Show simple item record

dc.contributor.authorKalsnes, Ingrideng
dc.date.accessioned2012-10-03T06:00:42Z
dc.date.available2012-10-03T06:00:42Z
dc.date.issued2012-06-06eng
dc.date.submitted2012-06-06eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6092
dc.description.abstractVåren 2011 ble sykehusene hyppig omtalt i mediene som følge av vedtak om funksjonsendringer i flere helseforetak. Spesielt oppmerksomhet fikk sakene som omhandler endringer i fødetilbud ved lokalsykehusene. Denne studien har hatt som formål å kartlegge hvilke ansvarsmekanismer som kommer til uttrykk i fødesakene i to lokale helseforetak. Ansvarsmekanismer kan si noe om hvilke aktører som tar beslutninger, og på hvilket grunnlag. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i fem kategorier; politiske-, managerialistiske-, profesjonelle-, legale- og sosiale ansvarsmekanismer. Datamaterialet er hentet fra fødesaken ved Nordfjordeid sykehus i Helse Førde HF, og fødesaken ved Odda Sykehus i Helse Fonna HF. Begge helseforetakene eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Vest RHF ga styrene i Helse Førde HF og i Helse Fonna HF i oppdrag å utarbeide et lokalt tilpasset fødetilbud i sine nedslagsfelt. Kartleggingen viser at det er managerialistiske- og profesjonelle ansvarsmekanismer som klarest kommer til uttrykk i de to fødesakene. Managerialistiske ansvarsmekanismer som følge av foretaksstruktur og organisering, profesjonelle ansvarsmekanismer som følge av nye krav til fødselsomsorgen som styrene måtte ta hensyn til når fødetilbudet skulle utredes. Det har videre vært en ambisjon å forklare hvorfor ansvarsmekanismene kommer til uttrykk og hvilke eventuelle virkninger de har fått. Tre organisasjonsteoretiske perspektiver er benyttet; et instrumentelt perspektiv, et interessehevdingsperspektiv, og et historisk-institusjonelt perspektiv. Perspektivene fremsetter forklaringer på hvorfor de profesjonelle og managerialistiske ansvarsmekanismene ble så viktige i disse sakene, og hvorfor andre ansvarsmekanismer ikke kommer til uttrykk. Videre fremsetter perspektivene forklaringer på hvilke virkninger dette har i praksis og hvordan endringene i fødetilbudet ble mottatt i lokalsamfunnene.en_US
dc.format.extent1312257 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAnsvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehuseng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record