Show simple item record

dc.contributor.authorTindeland, Anitaeng
dc.date.accessioned2013-06-12T07:41:10Z
dc.date.available2013-06-12T07:41:10Z
dc.date.issued2012-05-30eng
dc.date.submitted2012-05-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6691
dc.description.abstractI Kunnskapløftet, K06, legges det stor vekt på tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Flere ungdomsskoler har innført nivådeling i matematikk som et tiltak for å imøtekomme dette kravet. I Norge står enhetsskoletanken sterkt, og nivådeling er et svært omstridt tema. Både forskere og politikere har delte meninger på området. Jeg har, ved hjelp av det kvalitative forskningsintervjuet, sett nærmere på hvordan nivådeling gjennomføres på to skoler i bergensområdet. Problemstillingen jeg har holdt meg til er: Hvilke konsekvenser har det på det sosiale, personlige og organisatoriske plan, å nivådele matematikkundervisningen på ungdomstrinnet? I arbeidet med oppgaven har jeg gjort svært mange og komplekse funn. Jeg vil derfor ikke komme med et endelig svar for eller mot nivådeling. I teksten belyser jeg hvilke positive og negative konsekvenser nivådeling har for elever og læreres skolehverdag. Her har jeg blant annet sett nærmere på elever og læreres oppfatning av ordningens innvirkning på mobbing, sosial status, motivasjon, mestring og forsvarstrategier, organisering av gruppeinndeling og undervisning. Jeg finner at det er et forbedringspotensiale ved de ordningene jeg har undersøkt. Spesielt gjelder dette hvordan undervisningen legges opp på de ulike gruppene, og hvordan mulighetene for tilpasning og variasjon utnyttes. Vellykket nivådeling - om så finnes - avhenger av en rekke faktorer; elevmassen, lærerne, tilgjengelige ressurser og hvilke undervisningsmetoder som brukes, for å nevne noe. I denne studien har jeg belyst noen av konsekvensene av en slik ordning ved to spesifikke skoler. Jeg finner at det er både positive og negative sider ved de undersøkte ordningene, og jeg presenterer avslutningsvis noen forbedringsforslag som muligens kan bidra til å gjøre dem enda bedre.en_US
dc.format.extent1405252 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectTilpasset opplæringeng
dc.subjectnivådelingeng
dc.subjectMatematikkeng
dc.titleNivådeling i matematikk på ungdomsskolen - en kvalitativ undersøkelseen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeMAMN-MAT
dc.description.localcodeMAT399K
dc.subject.nus753109eng
fs.subjectcodeMAT399K


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record