• Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge 

      Aas, Mikkel Hovden (Master thesis, 2007)
      For mange land bar politikken på 1980-tallet preg av et skifte i økonomisk tenkning og den nye økonomiske politikken kan vi karakterisere som markedsliberalistisk. I Storbritannia og USA ble Margaret Thatcher og Ronald ...