• Fransiskanerordenen i det norske middelaldersamfunnet 

      Digernes, Louise (Master thesis, 2010-05-16)
      Fransiskanerne var medlemmer av Ordo Fratrum Minorum, "Mindrebrødrenes orden", en katolsk religiøs orden som ble grunnlagt av Frans av Assisi i 1209. Fransiskanerordenen var en populær orden i Europa, med 30 000 medlemmer ...