• Skipshelleren. En analyse av fiskebein i de mesolittiske lagene. 

      Faltinsen, Trine (Master thesis, 2018)
      Skipshelleren ble utgravd i 1930-1931, og en stor mengde osteologisk materiale ble samlet inn. Siden utgravningen har det osteologiske materialet blitt gjennomarbeidet og identifisert, hvor flere har nyttet materialet i ...