• Motstandskampen i Norge: Fortellingen og den som forteller 

      Fanebust, Frode (Master thesis, 2023-05-15)
      I denne masteroppgaven undersøkes fire fortellinger fra årene 1945–1950 om den norske motstandskampen under tysk okkupasjon. Hver fortelling analyseres først fra et rent tekstlig perspektiv, og sjangerbestemmes. Deretter ...