• Den oversatte sjel 

      Fauskanger, Helge Kåre (Master thesis, 2018-06-14)
      Oppgaven studerer hvordan den greske termen psykhe (teoretisk hovedglose "sjel") er behandlet i Det norske bibelselskaps bibelutgaver av 1930, 1978 og 2011, og undersøker om det er mulig å påvise teologisk forutinntatthet ...