• Skiens bygdeborger - en funksjonsanalyse 

      Finmark, Stian (Master thesis, 2009-05-15)
      Avhandlingen tar for seg bygdeborgene i Skien kommune i Telemark. Bygdeborger er en type forsvarsverk som vannligvis dateres til mellom Kristi fødsel og 575 e. kr. Hovedmålet med oppgava var å finne ut hvilke funksjoner ...