• Handelskontoret i Bergen av 1754. Fellesskap under forvitring? 

      Nilsen, Anders (Master thesis, 2010-11-22)
      I 1754 ble en ny handelsorganisasjon stiftet på Bryggen i Bergen. Jeg har valgt å kalle den for Handelskontoret i Bergen av 1754.1 Det ble approbert av den dansk-norske kong Fredrik 5. ved anordningen for de kontorske i ...