• Bugården-en middelalderbygård i Bergen 

      Vik, Gitte (Master thesis, 2013-05-15)
      Oppgaven undersøker bygningsrester og gjenstandsmateriale fra arkeologiske utgravinger på Bryggen i Bergen, foretatt etter bybrannen i 1955. Undersøkelsen konsentrer seg om Bugården, som var en typisk middelalderbygård i ...