• Aker og den norske samarbeidstradisjonen 

      Erlien, Trond Holmen; Grove, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      Fra 1950-årene utviklet Aker seg til å bli et stort konsern og en motor i norsk verkstedindustri. I Aker, på bedrifts- og konsern-nivå, vokste det fram et tett samarbeid mellom ledelse og fagforeninger, sentrert rundt ...