• Aker og den norske samarbeidstradisjonen 

   Erlien, Trond Holmen; Grove, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Fra 1950-årene utviklet Aker seg til å bli et stort konsern og en motor i norsk verkstedindustri. I Aker, på bedrifts- og konsern-nivå, vokste det fram et tett samarbeid mellom ledelse og fagforeninger, sentrert rundt ...
  • Historie, historiebruk og motkultur i Arbeidernes Leksikon 

   Seland, Eivind Heldaas (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Arbeidernes Leksikon ble gitt ut i 94 hefter og seks bind mellom 1931 og 1936 på Arbeidermagasinets Forlag. Verket var et uttalt forsøk på å skape et marxistisk alternativ til den rådende borgerlige samfunnsdiskursen. ...