• Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt 

      Boge, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Fram til andre halvdel av 1960-åra vekte relasjonar mellom barn lite merksemd. Det endra seg dramatisk etter introduksjonen av mobbeomgrepet rundt 1970. Mobbing er i dag eit dagsaktuelt problem i skulen med tilhøyrande ...