• Historisk tidsskrift 1945-2020: mellom konservatisme og nyskaping 

   Melve, Leidulf (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Artikkelen kartlegg og analyserer utviklinga av Historisk tidsskrift frå det første nummeret etter krigen og fram til og med 2020. Dei 782 hovudartiklane i tidsskriftet blir handsama gjennom ei kvantitativ analyse knytt ...
  • Historisk tidsskrift 1945–2020: Mellom konservatisme og nyskaping 

   Melve, Leidulf (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Artikkelen kartlegg og analyserer utviklinga av Historisk tidsskrift frå det første nummeret etter krigen og fram til og med 2020. Dei 782 hovudartiklane i tidsskriftet blir handsama gjennom ei kvantitativ analyse knytt ...