• Attråverdige fellesskap? Familieforståing i homorørsla 1973-2008. 

      Berge, Birger (Master thesis, 2016-05-16)
      Oppgåva undersøker debatt og argumentasjon knytt til familie i den norske homorørsla frå 1973 til 2008. Dette blei utforska gjennom synspunkt og argument som vart uttrykt i homotidsskrifta Fritt Fram, Løvetann og Blikk, ...