• En studie av bruksfunksjonen til Campus Magna Mater i Ostia 

      Meland, Linn Christine (Master thesis, 2014-05-15)
      Min problemstilling omhandler den potensielle rituelle utøvelsen som kan ha funnet sted innenfor Campus Magna Mater i Ostia. I min undersøkelsesprosess har jeg foretatt et studium av den religiøse aktiviteten, som trolig ...