• Ørkenpatruljen Transjordan og beduinene 

      Hollekim, Odd Joachim (Master thesis, 2009-05-14)
      Etter opprettelsen av staten Transjordan som et britisk mandatsområde i 1921 ble det sett på som nødvendig å underlegge beduinstammene i landet statlig autoritet. Oppgaven tar for seg hvordan britene og herskeren av den ...