• Tilpasning til klimaendringer i Hardanger-regionen 

      Sætrevik, Ingeborg Sofie (Master thesis, 2016-08-31)
      Verdens klima er i endring og samfunnet må tilpasses disse endringene. Det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir konsekvensene av klimaendringene. Klimaframskrivninger for Norge varsler om en stigning i årlig ...