• Jewish Reactions to Antisemitism in Norway, 1945-1983 

      Ben David, Noa (Master thesis, 2023-05-29)
      Denne masteroppgaven i historie omhandler jødiske reaksjoner på antisemittisme i Norge i årene 1945–1983. Oppgavens problemstillinger er: Hvordan definerte sentrale aktører i det jødiske samfunn i Norge antisemittisme i ...