• Grenser i det grenselause. Oppretting av Transjordan sine ørkengrenser 

   Halsnes, Magnus (Master thesis, 2009-05-15)
   Grenser i det grenselause. Tar føre seg opprettinga av Transjordan sine ørkengrenser 1921-1925
  • Kong Faisal I av Irak - Vinner av tilfeldighetens spill? 

   Stordal, Sverre Sveinung (Master thesis, 2010-02-01)
   Etter første verdenskrig ble Det osmanske riket oppløst. I ruinene av det en gang store riket så en rekke nye stater dagens lys. Et av disse var Irak og denne oppgaven tar for seg bakgrunnen britenes valg av Faisal bin ...
  • Ørkenpatruljen Transjordan og beduinene 

   Hollekim, Odd Joachim (Master thesis, 2009-05-14)
   Etter opprettelsen av staten Transjordan som et britisk mandatsområde i 1921 ble det sett på som nødvendig å underlegge beduinstammene i landet statlig autoritet. Oppgaven tar for seg hvordan britene og herskeren av den ...