• Bispebrevet. Bruken av provinsialstatuttet frå 1280. 

   Myklebust, Birte (Master thesis, 2014-05-15)
   Denne undersøkinga har tatt sikte på å utføre ei nærmare gransking av provinsialstatuttet frå 1280. Dette vart motivert av Lars Hamre si oppmoding av ei djupare undersøking av norsk statuttlovgjeving, og vurderinga av ...
  • "The Power of Christ Compels You". En studie av eksorsisme i tre filmer. 

   Morland, Espen Steensnæs (Master thesis, 2014-05-14)
   Denne oppgaven er en studie av fenomenet eksorsisme i de tre filmene The Exorcist (1973), The Exorcist III (1990) og The Exorcism of Emily Rose (2005). Målet har vært å finne ut hvilke roller eksorsisme, kjønnsroller, det ...