• "The Power of Christ Compels You". En studie av eksorsisme i tre filmer. 

      Morland, Espen Steensnæs (Master thesis, 2014-05-14)
      Denne oppgaven er en studie av fenomenet eksorsisme i de tre filmene The Exorcist (1973), The Exorcist III (1990) og The Exorcism of Emily Rose (2005). Målet har vært å finne ut hvilke roller eksorsisme, kjønnsroller, det ...