• Marta Steinsvik og anti-katolisismen 

      Strømmen, Øyvind (Master thesis, 2015-05-13)
      Gjennom føredrag og gjennom Steinsvik-Riesterer-saka, ei rettssak som fekk stor merksemd, vart Marta Steinsvik ein nøkkelfigur innan norsk anti-katolisisme på 1920-talet. Denne studia kontekstualiserer hennar anti-katolske ...