• Fana kirke - bygning og landskap 

   Fugelsnes, Marius Njaastad (Master thesis, 2015-11-26)
   Denne masteroppgaven er en studie middelalderkirken på Fana som en bygning og som et kirkested. Kirkens lange og varierende bygningshistorie, dens geografiske plassering og dens monumentale størrelse har lagt grunnlaget ...
  • Helleristningene i Skien – spor fra bronsealderen 

   Greiff, Ida Aurèlia Bekkhus Aaltvedt (Master thesis, 2017-06-22)