• Eierskap blant Norges største bedrifter: 2000-2015 

      Bjarnoll, Paal (Master thesis, 2017-06-17)
      Problemstillingen for denne masteroppgaven er å kartlegge eierskap blant Norges 50 største bedrifter for årene 2000, 2005, 2010 og 2015. Det skilles mellom fire forskjellige typer eierskap: statlig, privat (norsk), utenlandsk ...