Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFotland, Sindreeng
dc.date.accessioned2013-07-10T11:48:52Z
dc.date.available2013-07-10T11:48:52Z
dc.date.issued2013-05-31eng
dc.date.submitted2013-05-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6788
dc.description.abstractAlger er viktig som primærprodusent i det marine økosystem. Det er derfor viktig at det oppnås større forståelse for hvordan alger lever og dør. For å kunne oppnå denne forståelsen må det gjøres tester og eksperimenter på hvordan ytre miljøfaktorer påvirker algenes vekst og egenbevegelse. Målesystem for å gjøre dette må være ikke-intrusive slik at de vertikale gradientene i disse miljøene ikke påvirkes av måleoppsettet. I dette prosjektet er det utviklet et system som muliggjør automatisk monitorering av vannkolonnen. Et eksisterende system med mange manuelle komponenter er oppgradert og automatisert. Målet med målesystemet er å monitorere den vertikale forflytningen samt vekst av alger i en eksperimentell vannkolonne under ulike miljøbetingelser. Målesystemet er basert på optiske sensorer som er festet til en bevegelig ramme. Rammen kjøres vertikalt opp og ned på utsiden av en tank av pleksiglass ved hjelp av en elektrisk trefasemotor. For at rammen med sensorene skal snu når de har nådd toppen eller bunnen av tanken, er det festet vendebrytere i hver ende. I tillegg til disse er det også koblet inn sikkerhetsbrytere slik at ikke rammen kjøres for langt. Når tanken er fylt med vann og alger blir lyset fra laserdioder som transmitteres gjennom tanken dempet av algene og påfølgende målt av detektorer den andre siden av tanken. Med hjelp av kalibrering og kjente variabler, kan algekonsentrasjonen så bestemmes. For å kunne variere forholdene er det laget et lyspanel basert på LED-lys med forskjellige bølgelengder, som kan kontrolleres ut i fra hvilken bølgelengde som ønskes. Alle disse elektriske komponentene; vendebrytere, sikkerhetsbrytere, laserdetektor, lyspanel og motor, er koblet til en sanntids datainnsamlingskontroller med innebygget FPGA og Ethernet tilkobling. Denne baserer seg på tilkobling av ulike inngangs- og utgangsmoduler, analoge eller digitale. Alle målesignal i måleoppsettet blir samlet inn via denne kontrolleren, gjennom det lokale nettet og til en tilkoblet PC. På PC-en blir alle signalene behandlet ved hjelp av et LabVIEW-basert program, som gjør det mulig å ha mange valgmuligheter når en skal bestemme forholdene i tanken. Lyspanelet kan styres i forhold til intensiteten på lysene, hvilke bølgelengder som skal være på, hvor lenge lysene skal være på og av osv. Det er også mulig å kontrollere hvor ofte data skal samles inn fra målesystemet. Datainnsamlingsprogrammet som kjører på PC-en henter inn, behandler og lagrer data. Innsamlede data kan da bli presentert i hensiktsmessige grafer og resultatene kan analyseres. For å sjekke at systemet fungerer i henhold til spesifikasjon ble det gjort eksperimenter på algetypen Tetraselmis sp. Disse eksperimentene viste at systemet fungerer som forventet, og resultatene er sammenlignbare med resultater fra tidligere studier på denne algetypen i en vertikal vannkolonne. Algene fremviste forventet oppførsel og beveget seg i vannkolonnen som forventet. Det er likevel fortsatt en del usikkerhet knyttet til nøyaktigheten av målingene. Dette skyldes blant annet at noen eldre sensorer er benyttet med ukjent usikkerhet, samt at det mekaniske oppsettet i målesystemet trenger forbedringer.en_US
dc.format.extent3428102 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleInstrumentering av eksperimentell vannkolonne for studier av mikroalgers vertikalforflytningen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Fysikken_US
dc.description.localcodeMAMN-PHYS
dc.description.localcodePHYS399
dc.subject.nus752199eng
fs.subjectcodePHYS399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel