Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstergaard, Celine Djuveeng
dc.date.accessioned2013-07-10T12:34:13Z
dc.date.available2013-07-10T12:34:13Z
dc.date.issued2013-06-03eng
dc.date.submitted2013-06-03eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6791
dc.description.abstractThe age of three terminal glacial deposits located at Hoås, Gikling and Romfo in the Sunndalen valley, Møre & Romsdal, has been uncertain. The aim of this study has been to document these deposits to clarify the chronology and to reconstruct the deglaciation history of the area. The methods used in this study are quaternary mapping and examination of the sedimentary stratigraphy. Ground Penetrating Radar measurements were also conducted. Correlation to established sea level curve diagrams has been used for an indirect dating of the deposits. Theoretical glacier surface profiles have been developed to connect the terminal deposits to lateral moraines in the study area. These have been used to reconstruct the simultaneous glacier extent of the glacier in Sunndalen. The dating methods shows that the age of the deposits at Hoås and Gikling is respectively from early Younger Dryas and late Younger Dryas (12 800-11 600 yr BP). Romfo is situated above the marine limit of the valley, and it is therefore still uncertain if this deposit also is of a late Younger Dryas age, or is slightly younger. The glacial extent is reconstructed for four stages of readvance or stagnation during the deglaciation phase, from the oldest to the youngest; Løstøltrinnet, Hoåstrinnet - early Younger Dryas, Giklingtrinnet - late Younger Dryas and Romfotrinnet. Even though each of these stages and the terminal deposits at Hoås and Gikling most likely represents glacial readvances and periods of stagnation, the results unambiguously shows that a net deglaciation has occurred trough the period Younger Dryas. This deglaciation chronology can be connected to a somewhat similar deglaciation history in the Trondheimsfjorden area, but differs from the development in the South Western parts of Norway, where at the same time the glacier reached its maximum extent at the end of this cold period.en_US
dc.description.abstractAlderen på tre randavsetningar lokalisert ved Hoås, Gikling og Romfo i Sunndalen, Møre og Romsdal, har vore uviss. Målsettinga med denne studien var å dokumentere desse avsetningane med sikte på å få ein betre kronologi og å rekonstruere isavsmeltingshistoria for området. Metodane som vart brukt for å avdekke spørsmåla var kvartærgeologisk kartlegging og gransking av sedimentstratigrafien i felt, inklusivt georadarmålingar. Strandlinjekorrelasjon er brukt som indirekte dateringsmetode i oppgåva. I tillegg er det utarbeidd teoretiske breprofil som er kopla saman med dei studerte israndavsetningane og lateralmorenene innover i landet for på den måten å rekonstruere den samtidige utbreiinga av brearmen i Sunndalen. Av strandlinjedatering vart det funne at alderen til randavsetningane ved Hoås og Gikling er høvesvis frå ein tidleg og sein fase av yngre dryas (12 800-11 600 år før notid). Romfo ligg over den marine grense og det er uklårt om også denne er frå yngre dryas tida eller om den er litt yngre. Isutbreiinga er rekonstruert for fire trinn av framstøyt eller stillstand under isavsmeltingsfasen, frå eldst til yngst: Løstøltrinnet, Hoåstrinnet - tidleg yngre dryas, Giklingtrinnet - midt/sein yngre dryas og Romfotrinnet. Sjølv om kvart av trinna og randavsetningane ved Hoås og Gikling truleg representerer breframstøyt og/eller stillstand i brefronten, syner resultata at det har førekome ei netto tilbaketrekking gjennom yngre dryas perioden. Denne isavsmeltingskronologien kan koplast til ei liknande avsmeltingshistorie i Trondheimsfjordområdet, medan den skil seg i frå utviklinga på sørvestlandet der isen hadde si største utbreiing heilt i slutten av denne kuldeperioden.en_US
dc.format.extent13080437 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging og isavsmeltingshistorie i Sunndalen, Møre og Romsdalen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel