Show simple item record

dc.contributor.authorDretvik, Håvard Mordaleng
dc.date.accessioned2013-07-10T12:45:34Z
dc.date.available2013-07-10T12:45:34Z
dc.date.issued2013-06-03eng
dc.date.submitted2013-06-03eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6793
dc.description.abstractDet finnes store krefter i strømmende vann. Kreftene kommer godt til syne når vassdrag flommer over av smeltevann om våren eller etter perioder med mye regn. Hva ville skjedd dersom en vannmengde tilsvarende 2/3 av Amazonas plutselig ble frigitt i et slikt vassdrag? Et stadig varmere klima, med smeltende isbreer som demmer opp store vannmengder, kan gjøre dette til en realitet også i bebygde områder. Resultatet av en slik katastrofetapning kan kanskje sammenlignes med Hellmogjelet. Tidligere arbeid som innebefatter dannelse av Hellmogjelet viser til vann som den eroderende agens, men teoriene spriker rundt hvorvidt drenering og erosjon har foregått subaerilt eller subglasialt. Mellom Hellmogjelet og Hellmofjorden finner man et areal på 1.8 km2 dekket av erodert tysfjordgranitt, avsatt opp til 85 m o.h. Den største terrassen i Hellmobotn, Stuorlænndo, er beliggende rundt 65 m o.h. En georadarundersøkelse foretatt sommeren 2011 viser tydelige skrålag i avsetningen, uten tegn på morenemateriale tilhørende et isranddelta. Terrasser beliggende rundt 65 m o.h. er observert i Skjombotn og Mannfjorden, samt en mindre avsetning i Grunnfjordbotn. Samtlige ovennevnte terrasser er avsatt ved likt havnivå. Store blokker på avsetningen i Hellmobotn, sammen med to profil målt ovenfor Hellmogjelet, danner grunnlaget for beregning av henholdsvis vannhastighet og tverrsnittareal. Resultatet gir en estimert vannføring opp mot 125 300 m3/s. Kvartærgeologisk kartlegging utført i området rundt Hellmogjelet viser flere mindre dreneringsløp, dannet av drenering subglasialt eller langs ismarginen. Issjøer er blitt dannet mellom vannskillet og den tilbakesmeltende ismarginen, noe som bekreftes fra avsetninger opp mot samme høyde som Njallajávrrepasset, øst for Hellmogjelet. Den gradvis tilbakesmeltende ismarginen, sammen med topografien, ledet vannet til de ulike passpunktene. Beregninger viser til at Sitas-issjø demmet opp 8-10 km3 vann før isen ga etter. En katastrofetapning har fulgt ismarginen mot Mannfjorden og Hellmobotn. Vannmassen drenerte over Njallajávrrepasset og eroderte Hellmogjelet i løpet av kort tid, estimert til dager eller uker. Studien konkluderer med at en subaeril katastrofetapning fra Sitas-issjø har hatt evnen til å erodere Hellmogjelet da havnivået var ca. 65 meter høyere enn dagens nivå. En konstruert strandforskyvningskurve tidfester katastrofetapningen til ca. 9200 år (8300 14C-år) siden.en_US
dc.description.abstractTjátjen mij njavven gålggå le fábmo. Dav vuojnná dalloj gå oavloj gidájt tjátjádagájt dulvvat jali dalloj gå le tjáhttját rássjodam muhtem ájgev. Mij lij dáhpáduvvat jus tjáhtje birrusij 2/3 oasse Amazonas ænos hæhkkat lij gålgijdit dakkár tjátjádagáv? Jus bivvalap dálkádahka sjaddá, ja jieŋa ja jiehkke suddagåhti ja tjátje dulvvi, de le dát vuordedahtte aj guovlojn gånnå ulmutja li årromin. Boados dakkir hiehtegålgijdimes máhttá soajttá buohtastahteduvvat Vuodnabat-ávtjijn. Åvdep guoradallam mij guosská Vuodnabat-ávttjáj ja gåktu dat le sjaddam, vuoset tjáhtje le læhkám båråldagá agens, valla teorija manni moatte guovlluj, gatjálvis le jus tjáhtjeoalle ja båråldahka le sjaddam subaerilt (rabás ilmen vuolen) jali subglasialt (jieŋa vuolen). Vuodnabat-ávtje ja vuodnagietje gaskan le areálla 1.8 km2 stuorrudagájn gåbtjådum bårålduvvam Divtasvuona-granihtas gitta 85 mehterij badjelin nuores. Stuorámus låptudis Vuodnabadán, Stuorlænndo, le birrusij 65 mehtara badjelin nuores. Muhtem georadarguoradallam dagádum giesen 2011 vuoset tjielgga lajtogisgierdev bátsidisájs, gånnå sjárra ij le jiegŋavuoltjátjes. Låptudisá ma li birrusij 65 mehtara badjelin nuores gávnnuji aj Skieván ja Spællávuonan, ja aj unnep bátsidis Utsvuonan. Divna dá låptudisá li sjaddam dalloj gå nuorre lij avta ja sæmmi dásen. Stuorra gállo bátsidisájn Vuodnabadán, aktan guovtijn profijlajn Vuodnabat-ávtje badjelin, le vuodon gå merustallá tjáhtjegålggåmav ja gasskamierreareálav. Boados vuoset merustaládum tjáhtjegålggåm gitta 125 300 m3/s. Kvartærgeologalasj guoradallam dagádum Vuodnabat-ávtje guovlon vuoset moadda unnep tjáhtjeoale, ma li sjaddam subglasialt tjáhtjeoales jali tjáhtjeålijs ma li jiegŋarabda milta mannam. Jiegŋajávre li sjaddam gaskan tjáhtjejuogo ja jiegŋarabda mij suddá, mij duodastuvvá bátsidisájs ma li buohta Njallajávre gievtse, lullelin Vuodnabat-ávtje. Jiegŋarabdda mij maŋenagi suttaj ja någåj, aktan luondudagájn, gålgådij tjátjev duon dán gævttsaj. Merustallama vuosedi Sijdas jiegŋajávrre dulvvadij 8-10 km3 tjátjes åvddål gå jiegŋa luojtij. Muhtem hiehtegålgijdibme le tjuovvum jiegŋarabdav Spællávuona ja Vuodnabadá guovlluj. Tjáhtje gålgåj Njallajávrgievtse badjel ja båråldahtij Vuodnabat-ávtjev oanes ájge birán, merustaládum biejvijda jali vahkojda. Guoradallama vuosedi muhtem subaeril hiehtegålgijdibme Sijdas jiegŋajávres le máhttám båråldahttet Vuodnabat-ávtjev dalloj gå nuorre lij birrusij 65 mehtara bajebun udnásj dáses. Ájádaládum ja dagádum gáddesjáhtjaluvvamkurva milta dáhpáduváj hiehtegålgijdime birrusij 9200 (8300 14C-jahke) jáge dás åvddåla.en_US
dc.format.extent15111217 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleErosjon, avsetninger og mekanismer i forbindelse med dannelsen av Hellmogjelet, Tysfjord, Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record