Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTonstad, Sigve Mathiasen_US
dc.date.accessioned2013-07-17T08:54:54Z
dc.date.available2013-07-17T08:54:54Z
dc.date.issued2012-10-31eng
dc.date.submitted2012-10-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6822
dc.description.abstractBackground Between 30-50% of the population experience shoulder pain every year. Subacromial impingement syndrome (SIS) is the most common shoulder disorder, and represents 44-65% of shoulder problems encountered in clinical practice. It is important that the diagnostic tests are reliable as well as valid. The aim of this study was to investigate the test-retest reliability of four known impingement tests from clinical practice. The study is part of a larger study in which the investigation of inter tester reliability and diagnostic validity are included. Research question How good is the test-retest reliability of four shoulder impingement tests; Hawkins-Kennedy test, Neer sign, Jobe supraspinatus test and Painful arc? Methods In this study the degree of correlation between the scores from two therapists at four impingement tests where investigated by Kappa statistics and percentage agreement. To ensure variation in scores the samples consisted of patients with verified positive impingement, patients with other shoulder pathology and shoulder healthy subjects. Ultrasound was used as a diagnostic tool to verify whether patients had impingement or other shoulder pathology. A total of 34 participants were included. Result Jobe supraspinatustest and Neers sign got the best results with high kappa values of 0.94 and percentage agreement of 97%. Hawkins test had a kappa value of 0.82 and 92% agreement, while Painful arc achieved a kappa value of 0.64 and 82.4% agreement. Conclusion Test-retest reliability of the tests in this study all come out well. Neers sign, Jobe supraspinatustest and Hawkins-Kennedy test achieved kappa-values with almost perfect agreement, while Painful arc achieved good agreement from test to retest.en_US
dc.description.abstractBakgrunn Mellom 30-50% av befolkningen opplever skuldersmerter hvert år. Subacromialt impingement syndrom (SIS) er den vanligste skulderlidelsen, og representerer 44-65% av registrerte skulderplager i klinisk praksis. Det er betydningsfullt at de diagnostiske testene som brukes er reliable så vel som valide. Målet med denne studien var å undersøke test-retest reliabiliteten til fire kjente impingementtester fra klinisk hverdag. Studien inngår i en større studie hvor også undersøkelse av intertesterreliabilitet og testenes diagnostiske validitet inngår. Problemstilling Hvor god er test-retest reliabiliteten til fire impingementtester for skulder; Hawkins-Kennedy test, Neers tegn, Jobe supraspinatustest og Painful arc? Metode I denne studien ble grad av samsvar i skåringer mellom to terapeuter på fire impingementtester undersøkt ved Kappastatistikk og prosentvis enighet. For å sikre variasjon i skårer besto utvalget av pasienter med verifisert positiv impingement, pasienter med annen skulderpatologi og av skulderfriske personer. Ultralyd ble brukt som diagnostisk verktøy for å verifisere om pasientene hadde impingement eller annen skulderpatologi. Totalt 34 deltakere ble inkludert. Resultater Jobe supraspinatustest og Neers test fikk best resultat med høye kappaverdier på 0,94 og prosentvis enighet på 97%. Hawkins test fikk en kappaverdi på 0,82 og 92% enighet, mens Painful arc oppnådde en kappaverdi på 0,64 og enighet på 82,4 %. Konklusjon Test-retest reliabiliteten av testene i denne studien var alle høyst tilfredsstillende. Neers test, Jobe supraspinatus test og Hawkins-Kennedy test oppnådde alle kappaverdier med nesten perfekt samsvar, mens Painful arc oppnådde bra samsvar fra test til retest.en_US
dc.format.extent8157311 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsubacromialt impingement syndromeng
dc.subjectshoulder impingement syndromeeng
dc.subjectSkuldersmerteeng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subject.meshShoulder Impingement Syndromeeng
dc.subject.meshClinical Trials as Topiceng
dc.titleTest-retest reliabilitet av fire impingementtester for skulder.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeMANT395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel