Show simple item record

dc.contributor.authorMidtun, Lisaeng
dc.date.accessioned2013-08-06T07:30:39Z
dc.date.available2013-08-06T07:30:39Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6913
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg hvilken plass den kommunistiske krigsinnsatsen har fått i okkupasjonslitteraturen, og hvordan den har blitt presentert. En slik vurdering må ta høyde for de særegne norske forhold under okkupasjonen og den retningen den norske motstandskampen tok, samtidig som den tar hensyn til holdningene overfor kommunistene under den kalde krigen. For å kunne vurdere de særegne norske forholdene opp mot de generelle tendensene i Vest-Europa kan det derfor være nyttig å se på hvordan den kommunistiske motstandskampen har vært fremstilt i et annet land det er naturlig å sammenligne Norge med. Jeg vil i mitt videre arbeid derfor ikke se på den norske fortellingen om den kommunistiske motstandsbevegelsen isolert, men i et komparativ lys der fortellingene om den danske kommunistiske motstandsbevegelsens blir motpolen. Begge land ble angrepet den 9. april, men både den tyske okkupasjonen og den påfølgende motstandskampen utviklet seg svært forskjellig. Ved å vise likheter og forskjeller vil jeg prøve å belyse de kontraster som kan forklare den særegne nasjonale utviklingen, som igjen er med på å legge grunnlaget for hvordan fortellingen om den kommunistiske motstandsbevegelsen er tolket og fortalt i ettertid. Problemstillingen blir da som følger; Hvordan har den kommunistiske krigsinnsatsen blitt fremstilt i norsk og dansk okkupasjonsforskning og hva var det som la grunnlaget for etterkrigstidens tolkning av deres innsats? Ble kommunistenes motstandsarbeid en del av den store fortellingen om den nasjonale motstanden mot okkupasjonsmakten, og har denne fortellingen eventuelt endret seg over tid?en_US
dc.format.extent1613308 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subject2. verdenskrigeng
dc.subjectkommunismeeng
dc.subjectokkupasjoneng
dc.subjectmotstandeng
dc.titleHvem eier historien? En sammenligning av fremstillingen av kommunistenes krigsinnsats i Norge og Danmark.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
fs.subjectcodeHIS350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record