Show simple item record

dc.contributor.authorGrimsmo, Ingrideng
dc.date.accessioned2013-08-06T07:36:59Z
dc.date.available2013-08-06T07:36:59Z
dc.date.issued2013-06-01eng
dc.date.submitted2013-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6914
dc.description.abstractDenne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg om det finnes tegn på strategisk tilpasning til full eller gradert uførepensjon. Dette kan for eksempel være en økning i arbeidstid i forkant av uføretidspunktet, eller en situasjon hvor høy kompensasjonsgrad medfører høyere sannsynlighet for å få tilstått uførepensjon. Regresjonsresultatene synes å stemme overens med tidligere empirisk forskning, og viser at sannsynligheten for å få uførepensjon øker med lavere inntekt og lavere utdanning, økt alder og ved å bo i en kommune med mindre enn 50 000 innbyggere. Spesifiserer man derimot regresjonen slik at den viser nyansen mellom full og gradert uførepensjon, finner vi at sannsynligheten for gradert uførepensjon ikke øker dersom inntekten er lavere enn referanseinntekten. Man finner også at arbeidstid har ulik påvirkning på sannsynligheten for å få full og gradert uførepensjon. Begrenser man utvalget til bare å bestå av kvinner som har en helse- og omsorgsfaglig utdannelse, finner man at effekten av en økt alder blir svakere for kvinner som får tilstått full og gradert uførepensjon. I det nye utvalget får vi en sterkere sammenheng mellom kompensasjonsgrad og sannsynligheten for uførepensjon, og størst er sannsynligheten for å få full uførepensjon dersom kompensasjonsgraden er høy. Vi finner ingen tegn på strategisk økning i arbeidstid i forkant av uføretidspunktet blant kvinner som blir uførepensjonert, men vi finner sammenheng mellom økt kompensasjonsgrad og økt sannsynlighet for både full og gradert uførepensjon. Det kan likevel ikke påvises at denne sammenhengen er kausal. Derimot er det trolig underliggende forskjeller mellom kvinner som får tilstått full og gradert uførepensjon. Resultatene fra regresjonene hentyder gjennom variablene for blant annet inntekt og arbeidstid at kvinner som får gradert uførepensjon har en sterkere tilknytning til arbeidslivet, og et større ønske om å bli i arbeid. StataIC 12.1 er benyttet som verktøy for regresjoner og statistiske beregninger.en_US
dc.format.extent1241388 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUførepensjoneng
dc.titleKvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjoneng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
fs.subjectcodeECON390


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record