Show simple item record

dc.contributor.authorLibak, Auduneng
dc.date.accessioned2013-09-16T11:50:15Z
dc.date.available2013-09-16T11:50:15Z
dc.date.issued2008-06-02eng
dc.date.submitted2008-06-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7193
dc.description.abstractEn tredimensjonal litosfæremodell ble konstruert for Vøring marginen, utenfor kysten av Midt-Norge. Grunnlaget for modellen var 32 tolkede OBS-profiler. 11 regionale grenseflater ble digitalisert fra hvert av de 32 OBS-profilene, og bunnen av modellen ble satt til å være 100 kilometer. Dypet til grenseflatene utenfor de digitaliserte basisprofilene ble beregnet ved å bruke en vektet interpolasjon. 3D-gravitasjonen fra 3D-modellen ble kalkulert ved hjelp av Parkers formel. Den kalkulerte gravitasjonen ble sammenlignet med friluftsanomalier fra satellittdata. Den største forskjellen mellom kalkulert- og observert felt ble redusert ved å minke tettheten i den oseanske mantellitosfæren relativt til tettheten i den kontinentale mantellitosfæren. Denne tetthetsreduksjonen er mest sannsynlig et resultat av at mantellitosfæren under oseanskorpen er varmere enn mantellitosfæren under kontinentalskorpen. De store forskjellene mellom kalkulert- og observert felt i Råsbassenget og Utgardshøyden ble redusert ved å legge Moho grunnere. Store negative differanseverdier i nordlige deler av Vøringbassenget er tolket som sterkt intruderte sedimentære bergarter. Sørlige deler av Vøring transform margin viste for høy kalkulert gravitasjon. Dette kan reduseres ved å legge Moho dypere eller ved å legge en tetthetsreduksjon i mantelen lenger mot øst. 3D-modellen ble brukt til å studere forskjeller på 2D gravimetri og 3D gravimetri. Det ble vist at feilene som gjøres ved å bruke 2D modellering kan være betydelige, spesielt i områder hvor det er store endringer i geologi nært profilet som modelleres. Ved å ta hensyn til forskjellene mellom 2D-feltet og 3D-feltet kan det oppnås en bedre 2D modellering. En tredimensjonal litosfæremodell tilsvarende den som er bygd i denne oppgaven er et nyttig hjelpemiddel innenfor mange geologiske/geofysiske grener. Ved å inkludere mer data kan 3D-modellen forbedres ytterligere. Modellen vil da kunne brukes til mer detaljert gravimetrisk modellering, samt isostatiske beregninger, beregninger av strekningshistorie, termal modellering og bassengrekonstruksjon.en_US
dc.format.extent4105775 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectGravimetrisk modelleringeng
dc.subjectVøring margineneng
dc.subject3D-modelleng
dc.subjectModellbyggingeng
dc.subjectLitosfæremodelleng
dc.subjectSkorpestruktureng
dc.titleTredimensjonal gravimetrisk modellering på Vøring marginenen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskap - Petroleumsgeofagen_US
dc.description.localcodeMAMN-GVPET
dc.description.localcodeGEOVPETR
dc.subject.nus759906eng
fs.subjectcodeGEOVPETR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record