Show simple item record

dc.contributor.authorVallesverd, Vibecke Ulvær
dc.date.accessioned2013-09-26T13:45:19Z
dc.date.available2013-09-26T13:45:19Z
dc.date.issued2009-11-24eng
dc.date.submitted2009-11-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7293
dc.description.abstractDenne studiens tema er barneverntjenestens rolle i saker som omhandler konflikter mellom foreldre. Studien er del av en masteroppgave i masterprogrammet i barnevern ved Senter for barnevernstudier, Universitetet i Bergen. Hvert år opplever mange barn konflikter mellom foreldrene. 9950 barn under 18 år opplevde samlivsbrudd i 2008 (Statistisk Sentralbyrå, 2009). I tillegg opplever en rekke barn samlivsbrudd mellom samboende foreldre. Konflikter mellom foreldre er et utbredt fenomen i forbindelse med samlivsbrudd (Rød, Ekeland og Thuen, 2008:2). Selv om de aller fleste foreldre klarer å legge konfliktene bak seg eller sørge for at barna ikke tar skade av disse, regner en likevel med at mange barn lider under intense konflikter i lang tid etter samlivsbruddet. Også mange barn som lever sammen med begge foreldrene lider under foreldres konflikter. I tillegg til voldelige samliv, vet vi at både rus, psykiske lidelser, økonomi og andre faktorer kan øke risikoen for et konfliktfylt samliv. Killén (2008) hevder at konfliktfylte samliv både kan bidra til, utløse og opprettholde omsorgssvikt. Og flere studier innen samlivsforskningen viser at konflikter mellom foreldre kan føre til alvorlige og vedvarende problemer hos barn (Rød, Ekeland og Thuen, 2008). Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid jf. Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 1-1. Videre lyder barnevernlovens § 3-1, 2. ledd som følger: "Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette". Med dette som utgangspunkt er problemstillingen for denne studien: I hvilken grad og på hvilken måte tematiserer og arbeider barneverntjenesten med konfliktfylte forhold mellom barns foreldre? Hensikten med studien er å belyse et tema som foreløpig har hatt lite fokus innen barnevernforskningen. Studien tar utgangspunkt i en kvalitativ intervjuundersøkelse av til sammen seks saksbehandlere fra barneverntjenesten i to kommuner, og deres erfaringer og refleksjoner omkring barneverntjenestens tematisering av og arbeid med foreldrekonflikter. Det fremgår av undersøkelsens datamateriale at konflikter mellom foreldre er en aktuell og gjentakende problemstilling i de saker barneverntjenesten kommer eller er i kontakt med. Tross temaets aktualitet, oppleves lovverket omkring disse sakene som vagt og vanskelig å forholde seg til. Informantene mener at foreldrekonfliktsaker i utgangspunktet skal tas hånd om av familievernet, men erfarer samtidig at familievernet ikke strekker til i de tilfeller hvor konfliktene er alvorlige og fastlåste og hvor barna lider som mest. Funn i undersøkelsen viser også at de barnevernfaglige vurderingene både av meldinger og i valg av hjelpetiltak, ofte er avhengig av den enkelte saksbehandlers skjønn og at ingen hjelpetiltak synes å være helt adekvate for intervensjon i disse sakene. Studien konkluderer med at barn av foreldre som er i alvorlig konflikt, ikke ivaretas på en god nok måte per i dag og at behovet for forskning omkring dette temaet er stort innenfor barnevernfeltet.en_US
dc.format.extent778495 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleFingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldreeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeMABARN350
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus799999eng
fs.subjectcodeMABARN350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record