Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKogstad, Kristine
dc.contributor.authorFlønes, Linda Hana
dc.date.accessioned2013-11-07T13:53:18Z
dc.date.available2013-11-07T13:53:18Z
dc.date.issued2011-04-13eng
dc.date.submitted2011-04-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7507
dc.description.abstractStudies indicate a vast prevalence of children experiencing family violence. This aversive relational experience put children at risk of developing a wide range of trauma-related problems. A trauma-focused cognitive behavioural treatment manual was developed by Center for Crisis Psychology, addressing the need for systematic descriptions of technique for clinical work with this group. A single-case multiple baseline design was applied to investigate the treatment manual's efficiency in reducing trauma-related problems in three children aged 8-14 years, subjected to family violence. All subjects showed reduced trauma-related difficulties over time; however, large individual differences on outcome measures illustrate the complexity of the clinical problem under study. Inclusion of additional subjects would thus further demonstrate the findings' generalizability; still, results are promising regarding the implementation of this treatment manual in clinical practice.en_US
dc.description.abstractNorske og internasjonale prevalensstudier viser at barn som erfarer familievold er et utbredt fenomen. Denne relasjonelle belastningen øker barns risiko for å utvikle et bredt spekter av traumerelaterte vansker. En traumefokusert kognitiv atferdsterapeutisk manual ble utviklet av Senter for Krisepsykologi for å adressere behovet for systematiske metodebeskrivelser i arbeid med denne gruppen. Et single-case multiple baseline design ble anvendt for å undersøke manualens effektivitet vedrørende reduksjon av traumerelaterte vansker hos tre barn mellom 8-14 år, som har erfart familievold. Generelt viser resultatene reduksjon over tid i traumerelaterte vansker hos samtlige kasus, men stor individuell variasjon på utfallsmål indikerer kompleksiteten i denne type problematikk. Inklusjon av flere kasus ville dermed vært hensiktsmessig for å avklare funnenes generaliserbarhet. Resultatene er likevel lovende vedrørende implementering av manualen i klinisk praksis.en_US
dc.format.extent285347 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFamilievoldeng
dc.subjectTraumefokusert kognitiv atferdsterapieng
dc.subjectSingle-case designeng
dc.titleManualbasert traumeterapi med voldsutsatte barn: En effektundersøkelse ved bruk av single-case designeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel