Show simple item record

dc.contributor.authorGlomsrød, Espenen_US
dc.date.accessioned2013-11-26T12:21:10Z
dc.date.available2013-11-26T12:21:10Z
dc.date.issued2013-05-12eng
dc.date.submitted2013-05-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7552
dc.description.abstractBackground: Dose- response studies is requested for pharmaceuticals, but has not been the task for manual therapy. Aim: Determine the combination of treatment numbers and intervals obtaining optimal effect of osteopathic treatment in patients with long-lasting unspecific low back pain. Material and Methods: Eight women and four men with long lasting low back pain were included. The study was performed as an open, randomized, single centre trial with 22 factorial design. The patients were allocated equally to 4 groups by block randomization. The first group was given 2 treatments with 14 days interval, the second 2 with 7 days interval, the third 4 treatments with 14 days interval and the fourth 4 treatments with 7 days interval. Oswestry Disability Index (ODI) and Numeric Rating Scale (NRS) were recorded at baseline and 2 weeks post treatment. Results: Two treatments with 14 days interval resulted in ODI reduction of only 1.3 (95% CI: - 21 – 24.1). The largest reduction in ODI was detected for four treatments with 7 days intervals. The mean reduction in this group was found to be 19.3 (95% CI: -14.4 – 53.1). An interaction between number of treatments and the treatment interval was demonstrated. Conclusion: The effect increased with increasing number of treatment and reduced treatment interval. Four treatments with 7 days intervals were the superior of the four chosen regimens. An interaction between number and treatment interval was detected.en_US
dc.description.abstractInnledningsdel: Langvarige uspesifikke korsryggsmerter utgjør en stor del av muskelskjelettplagene i Norge. Det er i forskning innen manuelle behandlingsformer for disse lidelsene mest fokus på effektstudier. Det har inntil nå vært mindre fokus på klinisk forskning med formål å bidra til en mer evidensbasert tilnærming av de valg behandleren står overfor i den daglige behandlingssituasjon. Dosering av manuell behandling har i svært liten grad vært gjenstand for kontrollerte studier. Spesielt gjelder dette behandlingsintervallet, som en del av doseringsbegrepet. Bakgrunn: Dose-respons studier er vanlig innen farmakologien, men ikke innen manuelle behandlingsformer. Formål: Bestemme kombinasjonen av antall behandlinger og intervall som gir optimal effekt av osteopatisk behandling hos pasienter med langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Materiale og Metode: Åtte kvinner og fire menn med langvarige korsryggsmerter ble inkludert. Studien ble utført som en åpen, randomisert, single senter studie med 22 faktorielt design. Pasientene ble fordelt likt til 4 grupper ved blokkrandomisering. Første gruppe fikk 2 behandlinger med 14 dagers intervall, andre 2 med 7 dagers intervall, tredje 4 behandlinger med 14 dagers intervall og fjerde 4 behandlinger med 7 dagers intervall. Oswestry Disability Index (ODI) og Numeric Rating Scale (NSR) ble målt ved start og 2 uker etter behandlingsslutt. Resultater: To behandlinger med 14 dagers intervall resulterte i reduksjon av ODI på bare 1.3 (95% CI:-21 – 24.1). Størst reduksjon i ODI ble målt for fire behandlinger med 7 dagers intervall. Gjennomsnittsreduksjon i denne gruppen ble 19.3 (95% CI: -14.4 – 53.1). En interaksjon mellom antall behandlinger og behandlingsintervall ble påvist. Konklusjon: Effekten økte med økt antall behandlinger og redusert behandlingsintervall. Fire behandlinger med 7 dagers intervall var det beste av fire regimer. En interaksjon mellom behandlingsantall og intervall ble påvist.en_US
dc.format.extent1021029 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectManuellterapieng
dc.subjectKorsryggsmertereng
dc.subjectDose-responseng
dc.subjectOsteopatieng
dc.subjectManual therapyeng
dc.subjectLow back paineng
dc.subject.meshMusculoskeletal Manipulationseng
dc.subject.meshLow Back Paineng
dc.subject.meshManipulation, Osteopathiceng
dc.titleManuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Metode for evidensbasert optimal dosering.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Fysioterapivitenskap
dc.description.localcodeMAMD-FYST
dc.description.localcodeFYSTD395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeFYSTD395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record